ρωπήϊον

και άχρηστος αττ. τ. ρωπεῑον, το, Α [ῥώψ (Ι), ῥωπός]
(επικ. και ιων. τ.) (κυρίως στον πληθ.) τὰ ρωπήϊα
θάμνοι, χαμόκλαδα.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ῥωπήια — ῥωπήιον bushes neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ρωπείον — τὸ, Α (άχρηστος αττ.τ.) βλ. ῥωπήϊον …   Dictionary of Greek

  • u̯er-3: G. u̯er-p-, u̯r-ep- (*su̯erkʷh-) —     u̯er 3: G. u̯er p , u̯r ep (*su̯erkʷh )     English meaning: to turn, wind     Deutsche Übersetzung: “drehen, winden”     Material: O.Ind. várpas n. “artifice, Kunstgriff”, originally “* curvature, Winkelzug”; Gk. ῥάπτω (*Fραπι̯ω, *u̯r̥p )… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.